Leveringsvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen, aan ons verstrekte opdrachten en met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, zoals uitgegeven door de Metaalunie (Nederlandse Organisatie van Ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf in de Metaal) en gedeponeerd ter griffie van de Arrondisement rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2019. Een exemplaar van deze leverings- en betalingsvoorwaarden kunt u hier downloaden als PDF-bestand. De Metaalunievoorwaarden werden voorheen aangeduid als Smecomavoorwaarden.

Download hier de voorwaarden.